Zatímco povrch Postřelmovské ulice pokrývá nový asfalt, podél ní se rýsují nové chodníky a zastávky, budoucí parkoviště za kulturním domem připomíná více než staveniště sklad materiálu. Stavba za 31, 2 milionu korun nabrala zpoždění.

Zásadním problémem, který skluz zapříčinil, bylo méně stabilní podloží, než předpokládal projekt.

„Nebylo to možné zjistit dopředu. Vybere se zemina, naveze štěrk a udělají se tlakové zkoušky. Když je podloží málo stabilní, je nutné zeminu vybrat víc a navozit větší množství štěrku. Než se tato práce udělá, běží čas,“ popsal starosta Zábřehu František John.

Stavební práce navíc musejí probíhat postupně.

„Je nutné zajistit čtyřiadvacetihodinový přístup pro potřeby pošty, Policie ČR a ostatních subjektů, které mají v ulici sídlo. Současně bylo nutné řešit přeložky většiny inženýrských sítí,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh Dalibor Bartoň.

Stavbaři se nyní soustředí na to, aby byla před zimou zprůjezdněna ulice Postřelmovská. Je jednou z nejvytíženějších ve městě a jezdí po ní i řada místních i příměstských autobusových linek.

Na ulici Postřelmovské vzniknou pruhy pro cyklisty, nové nové autobusové zastávky a odbočovací pruhy do Bezručovy ulice a na parkoviště za kulturním domem. Během listopadu bude dokončeno i parkoviště mezi restaurací Club a prodejnou Denali Sport.

„Částečně se nám podaří zprovoznit i parkoviště za kulturním domem, ale nebude hotové. Zůstane na něm uskladněný štěrk. Udělá se maximum prací, pak se stavba zakonzervuje, přeruší a na jaře bude pokračovat,“ nastínil starosta John.

Na jaře se tak stavbaři kromě plochy za kulturním domem zaměří i na menší parkoviště naproti poliklinice a křižovatku ulic Bezručova a Postřelmovská. To si vyžádá opětovnou uzavírku.