258 metrů dlouhý úsek začíná u mostu v Tyršově ulici a vede parčíkem okolo řeky Staříč. Cyklisty a pěší přivede do areálu minipivovaru. Odtud mohou pokračovat k základní umělecké škole v ulici Otakara Březiny a dále na Českou Ves. Stezka je široká dva a půl metru, má asfaltový povrch a stavbaři ji vybudovali během tří měsíců.

Na akci získalo město pětaosmdesáti­procentní dotaci, celkový rozpočet bez DPH dosáhl čtyř a půl milionu korun.

„Finanční náročnost byla způsobena tím, že část trasy vede ve svahu, kde bylo třeba vybudovat gabionové a železobetonové opěrné zdi," sdělil vedoucí Oddělení investic a rozvoje jesenické radnice Jiří Uher. Pro vybudování stezky bylo nutné odbagrovat jedenáct set kubíků zeminy.

„Je dobře, že se cyklisté nebudou plést mezi auty. Jen nechápu, proč stezku postavili v takovém šíleném terénu," poznamenal Jeseničan František Pokorný.

Podle Jiřího Uhra byla trasa z bezpečnostního pohledu jediným možným řešením. „Policie České republiky nesouhlasila s tím, aby se cyklisté pohybovali po už tak velmi úzké ulici Vodní. Bylo třeba je převést zcela mimo místní komunikace," vysvětlil.

Otevřením nového úseku je páteřní cyklostezka protínající celé město téměř hotova. „Věřím, že příští rok dobudujeme její poslední úsek, a to za plynárnou," řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.