Šest panelů bude lemovat lesní cestu podél řeky směrem k Lupěnému. „Zájemce seznámí s významem říčních procesů pro formování koryta a s fragmenty lužních lesů v okolí. Zaměří se také na chráněné druhy rostlin a živočichů žijících v řece a blízkém okolí,“ řekl zpracovatel projektu František John. Přírodovědná stezka by podle svých tvůrců měla přitáhnout do Zábřehu další turisty. Dosud poblíž města podobná zajímavost chyběla. Sloužit však bude i místním, které okolí řeky láká k procházkám. „Vydáme průvodce pro dospělé a pracovní list pro děti. Stezka může pomáhat školám k výuce enviromentální výchovy,“ sdělil John.

Skauti svůj plán mohou uskutečnit především díky dotacím. „Od města na vybudování stezky dostanou dvacet tisíc korun. Již předtím získal projekt osmdesátitisícovou podporu od krajského zastupitelstva,“ řekl mluvčí zábřežské radnice Milan Kratochvíl. Návrhů na vybudování naučné stezky poblíž řeky bylo v minulosti již několik. Návštěvníky tudy prováděl například geolog Bohdan Koverdynský. Junáci veřejnosti panely věnují u příležitosti stého výročí založení skautské organizace a pečovat o ně budou i v budoucnu.