„Čarodějnice celou zimu organizovaly sychravo a nevlídno, mohou i za světovou ekonomickou krizi. Je nutno je potrestat,“ hřímal cechmistr Miroslav Marek před davem bosorek.

Obhajoby se jako vždy ujal předseda cechovního senátu Antonín Žváček, krytý slunečníkem. „Vážená soudní židle, opravuji, stolice! Cechovní mafie nebere ohledy na listinu svobod čarodějnic a klidně souhlasí s genocidou mých klientek. Jestli to tak půjde dál, nebude příští rok co soudit a upalovat,“ marně se snažil senátor. Hranice vzápětí vzplála i s figurínami a děti si mohly opéct kabanos.

Čarodějnice všech věkových skupin rejdily a nutno říci, že ty postarší v nápaditosti kostýmů vedly. Svá košťata na oheň přiložila čtveřice čarodějných důchodkyň, které minulý rok budily zvláštní pozornost. Nesly totiž ceduli s nápisem KSČ a zkratku vysvětlovaly jako Klub sličných čarodějnic. Letos jim na ceduli písmenko přibylo, kráčely pod názvem KSČM. „To M znamená mládež. Máme se s sebou čarodějný dorost, čili vnuky. Vychováváme si nástupce!“ vysvětlovaly.

Mladou krev dodaly na slet i čarodějky ze Zábřehu vystupující pod názvem Bimbuly a k přespolním, mimořádně vystrojeným bosorkám patřila i dvojice důchodkyň z bouzovských osad Doly a Bezděkov.

„Já nic nevyhodím, každý rok nastrojím různé panáky hastrmany a čarodějnice u našeho rybníka, dětem pro radost,“ řekla jedna z bouzovských dam a dodala: „Teď se mi ty hadry hodily i pro nás. Víte, to je tak, když se báby začnou nudit!“

Vatra s čarodějnicí hořela i v Dolních Studénkách, paradoxem možná bylo, že v areálu místních hasičů. V Dolních Studénkách patřil poslední dubnový večer především mladším čarodějnicím a čarodějům, ohlas vzbudilo vystoupení dolnostudénských školáků.