Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky si pomoc lesníků pochvaluje. „Spolupráci hodnotíme kladně, je to pro nás přínos. V terénu jsou další lidé, kteří ochraně přírody napomáhají," řekl Michal Ulrych, který má na Správě CHKO na starost stráž přírody a terénní službu.

Zaměstnanci Lesů České republiky se ke spolupráci přihlásili dobrovolně. Většinou zatím nejsou plnohodnotní strážci přírody, nýbrž čekatelé. Ochranářům poskytují nejrůznější informace nebo monitorují vjezdy vozidel do míst, kde auta nemají co dělat.

Narozdíl od dobrovolných strážců přírody, kterých je v Jeseníkách několik desítek a kteří fungují většinou o víkendech, jsou lesníci v terénu především v pracovních dnech.

Výčet činností, na kterých se revírníci podílejí, není krátký. Zabývají se prohřešky lidí proti lesnímu zákonu a pravidlům, která platí ve zvláště chráněných územích. Hlásí také závady na značení či turistických zařízeních. Zjišťují a řeší i rizikové situace, které hrozí návštěvníkům hor: například napůl spadlé stromy nebo nebezpečné souše podél turistických tras.

„Lesníci dále hlásí výskyt a pozorování zvláště chráněných druhů. Přináší například cenné informace o výskytu rysa ostrovida v Jeseníkách," sdělil mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Zatímco dobrovolní strážci přírody se pohybují zejména v partiích Jeseníků s nejcennější přírodou, lesníci vykonávají službu ve svých revírech. „Ty mnohdy nekorespondují s národními přírodními rezervacemi, ale často ano. Aktivní bývají ti lesníci, kteří mají ve svém revíru rezervaci," podotkl Ulrych.

Strážci přírody působí v Jeseníkách od 70. let minulého století. Dnes fungují především jako informační služba pro návštěvníky, usměrňují jejich pohyb na horách, poskytují jim rady nebo sbírají odpadky. Pohybují se zejména v turisticky nejatraktivnějších a zároveň nejcennějších oblastech Jeseníků. Mají například pravomoc legitimovat osoby, které porušují předpisy na ochranu přírody, nebo jim ukládat blokové pokuty.