Miroslav Táborský zvítězil ve výběrovém řízení na post ředitele městské policie v Jeseníku. Účastnili se jej tři uchazeči, jeden z nich však neprošel psychologickými testy. „Ze zbylých kandidátů měl pan Táborský nejlepší koncepci městské policie, byl nejlepší u písemného testu i ústní části. Bylo vidět, že práci u městské policie rozumí, dělá u ní spoustu let," nastínil starosta Jeseníku Adam Kalous, proč při výběru dostal přednost právě Miroslav Táborský.

Razantní změny ve fungování městské policie Miroslav Táborský v nejbližší době nechystá. „V současnosti musíme udržet chod městské policie minimálně v dosavadním stavu. K dalším zlepšením dojde v průběhu času," sdělil Miroslav Táborský.

V této souvislosti zmínil připravované programy na prevenci kriminality nebo vylepšení kamerového systému. S odchodem bývalého velitele přišla městská policie o jednoho muže, v nejbližší době se proto chystá stav doplnit.

Městskou policii řídí ze zákona starosta. Na jeho návrh může zastupitelstvo pověřit plněním některých řídicích úkolů vybraného strážníka. Rozsah kompetencí bude mít Miroslav Táborský podobný jako jeho předchůdce Pavel Šuranský.

„Malinko jsme je upravili ve vztahu k vnější komunikaci městské policie, možnostem čerpání dotačních prostředků na prevenci kriminality nebo technickou vybavenost městské policie," upřesnil starosta Kalous.

Bývalý velitel městské policie v Jeseníku Pavel Šuranský působí od poloviny srpna v čele městské policie v Opavě. Na svém novém působišti velí šesti desítkám mužů oproti šestnácti v Jeseníku.