Konala se zde soutěž ve svařování. Do dílen v Nemocniční ulici se sjelo čtrnáct mladých mužů ze sedmi škol z Česka a Slovenska. Kromě testů z technologie a bezpečnosti je čekal praktický úkol: provést tupý a koutový svar.

„Technolog v rámci hodnocení svary prohlédne a ukáže chyby. U koutových svarů se provádí zkouška lomem. Svar se po celé délce zlomí a prohlédne, jak je provařen kořen. U tupých spojů se nařežou pásky a také se zkouší lomem nebo ohybem,“ řekl vedoucí odborného výcviku Jaroslav Lacina.

O svářeče mají firmy v regionu velký zájem. Dlouhodobě patří k nedostatkovým profesím.