Diplomy převzali při slavnostní promoci v klášterním kostele z rukou děkana fakulty Petra Horyla. Předtím složili slib a stvrdili ho položením ruky na insignie ostravské alma mater. Kostelem zněly fanfáry a hymny České republiky i Evropské unie. Šumperská pobočka fakulty funguje už pět let. Nejprve nabízela obor strojírenská technologie, v sobotu už promovali i absolventi oboru dopravní technika. Obory se dají studovat jak prezenčně, tak dálkově. Většina studentů je ze Šumperska a blízkého okolí, pedagogové za nimi dojíždějí z Ostravy.

„Hlavní důvod, proč jsem se přihlásil do šumperské pobočky, byl ten, že studium vyšlo levněji, než kdybych bydlel na koleji v Ostravě. Budu ale pokračovat v magisterském studiu, takže Ostrava mě stejně nemine,“ řekl Tomáš Mazurka z Dlouhomilova, který jako jeden ze dvou absolventů ukončil tříleté studium s vyznamenáním. Absolventi obou technických oborů mají velkou šanci na uplatnění. „V podnicích v regionu je o ně zájem. Velká část z nich ale bude pokračovat v magisterském studiu v Ostravě,“ řekla Anna Plchová, zástupkyně proděkana pro externí pracoviště.