Kapli totiž zdemolovala lípa, která nevydržela nedávný přívalový déšť doprovázený silným větrem. Stromy se nacházejí v těsné blízkosti stavby, proti dalšímu pádu je zabezpečili hasiči.

„Kaple je nedávno opravená, kdy jsme instalovali novou krytinu i klempířské prvky, o to víc nás to mrzí. Jedná se ale o obecní majetek, který máme pojištěný. Už jednáme o náhradě škody a stavbu pak dáme do původního stavu,“ řekl starosta Bludova Pavel Ston.

Podle jeho odhadu náprava přijde na desítky tisíc korun.

Kaple Nejsvětější Trojice z počátku 19. století je chráněnou památkou.

Postavena byla kdysi u takzvané císařské cesty, kterou protíná polní cesta zvaná Příčná.

Východ drobné sakrální stavby nesměřuje k silnici, jak by se dalo čekat, ale na opačnou stranu.

Je to způsobeno tím, že nejprve stála kaplička a silnice se začala stavě až později v roce 1836. Za josefínských reforem měla být kaple prodána a zbourána, ale nenašel se žádný kupec. Odedávna se o objekt staral selský rod z Bludova, proto se mu také někdy říká „Kotrléch“ kaplička.

Větší rekonstrukce se dočkala až v druhé polovině devadesátých let, poslední opravy nechala obec provést před dvěma lety.