„Od inspekce jsme očekávali naprosto konkrétní vyjádření, které stromy můžeme skácet a které ne, případně jak které stromy ošetřit. Místo toho je poslední znalecký posudek zpracovaný inspekcí natolik obecný, že z něj nic nevyplývá. Je to schizofrenní situace, typická snad jen pro českou kotlinu,“ konstatoval šumperský starosta Zdeněk Brož.

Hlavním důvodem, proč chce radnice alej obnovit, je špatný stav stromů. Některé jsou staré až sto třicet let. Každý strom má nyní své číslo, pracovníci Podniků města Šumperka je pravidelně kontrolují. Například v sousedním Německu se aleje obnovují přibližně po čtyřiceti letech, čímž se podstatně eliminuje riziko pádu větví a kmenů při silném větru.

„Rozhodnutí v podstatě obsahuje, že kácet se mohou pouze stromy v havarijním stavu. Bohužel ale z pěti odborných posudků jednoznačně nevyplývá, které to jsou. U některých stromů se totiž posudky rozcházejí,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí radnice Stanislav Ficnar.

Jednoduše řečeno, stoprocentní jistotu, že je strom havarijní, by přinesl až jeho pád na zem. Následky na újmu na zdraví chodců či poškození majetku by ovšem nesl majitel pozemku, což je město Šumperk.

„Samozřejmě, obavy mám stále a je otázkou času, kdy spadne další strom nebo větev, jak se to již několikrát stalo. Odpovědnost za možné neštěstí by neslo pouze město, bohužel rozhodují ti, kteří nezodpovídají za nic,“ dodal starosta Brož.

Ministerstvo životního prostředí, které o odvolání rozhoduje, by tak nejdéle mělo učinit do 90 dní. Inspekce životního prostředí se kauzou aleje v ulici 17. listopadu začala zabývat na popud šumperských občanů, kteří proti kácení sepsali petici. Argumentovali především tím, že vzrostlé stromy jsou cenné především po estetické stránce a jejich stav není takový, že by musely být odstraněny všechny.