„O špatném stavu stromů jsme věděli již od roku 2009, ale léta trvalo, než se podařilo získat povolení, abychom mohli stromy pokácet. Devět kmenů bylo zdevastováno hnilobou, pouze u jedné lípy se ukázal zdravý kořen, ale strom zase nebyl v pořádku ve větvení," vysvětlil Pavel Damiančík z Podniků města Šumperka, který má na starost městskou zeleň. Dodal, že stav zmíněných stromů ve Smetanových sadech byl zhruba stejný, jako před několika lety u lipové aleje v ulici 17. listopadu.

Tehdy radnice nechala celé staré stromořadí  kompletně obnovit, což kdysi u části veřejnosti způsobilo značnou nelibost.

Na jaře se ve Smetanových sadech začne s novou výsadbou. Původní lípy nahradí deset červených jírovců. Zachováno zůstane původní stromořadí poblíž hasičské stanice, radnice ale na jeho ošetření bude muset investovat částku přes 200 tisíc korun.

Revitalizace Smetanových sadů je rozložena na dva roky, kromě obnovy zeleně se počítá také s výsadbou květinových záhonů, herními prvky pro děti a mládež a také s rekonstrukcí osvětlení i výměnou mobiliáře. Projekt počítá s rozpočtem kolem 16 milionů korun.