Z části tak obnovili stromy vyvrácené či polámané vichřicí, která se nad jižní částí okresu přehnala 14. července a zanechala za sebou spoušť.

Největší škody napáchala právě v okolí Třeštiny. Na Háji se polámané stromy daly počítat na desítky, hodiny trvalo, než se podařilo hasičům uvolnit cesty. Vichřice zničila řadu památných stromů, park kolem památkově chráněné vily v osadě Háj byl obrazem zkázy.

„Na projekt Stromy pro Háj jsme získali dotaci dvacet tisíc korun z Nadace Partnerství. Za peníze jsme nakoupili materiál,“ řekla manažerka Mikroregionu Mohelnicko Vlasta Miketová, jejíž kancelář je i sídlem MAS.

Místní akční skupina je občanské sdružení, které sdružuje podnikatele, neziskové organizace, obce i fyzické osoby. Jeho cílem je získávat pro region dotace na různé projekty, které pomáhají rozvoji regionu.

Nově vysazené stromy dostaly také ochranu proti okusu a součástí projektu jsou i dva posedy pro dravce.