„Podle tvaru odhadujeme, že pocházejí z poloviny 19. století. Raději jsme s nimi nehýbali, to necháme na restaurátorech. O překlad nápisů se postará hebraista Jaroslav Achab Haidler a jeho spolupracovníci,“ řekl Luděk Štipl z místního spolku Respekt a tolerance, který se o studenty během jejich třídenní práce staral a seznamoval je se zdejší historií.

Dobrovolníci jsou zapojeni do mezinárodního programu, jehož počátky spadají do poloviny šedesátých let a souvisejí se snahou o usmíření mezi Německem a tehdejším Československem. První fáze však netrvala příliš dlouho, skončila krátce po vstupu sovětských vojsk v roce 1968. Podmínky pro pokračování nastaly až po roce 1989.

Od roku 1993 ASF posílá do naší republiky mladé dobrovolníky na dlouhodobé pracovní pobyty. Spolupracuje přitom především s ekumenickým církevními partnery a židovskými obcemi. Dobrovolníci působí na příklad v Terezínském památníku, pracují s lidmi, kteří přežili věznění v nacistických věznicích nebo byli nasazeni na nucené práce v Německu. Často se také věnují tělesně postiženým anebo dětem, které vyžadují speciální péči.

Skupina, která pomáhala v Lošticích, je v České republice od září. Věnuje se také studiu češtiny, historie a antisemitismu.

„Chtěli bychom židovský hřbitov v Lošticích opět zviditelnit, protože si uvědomujeme, že tady už není žádná židovská komunita, která by o něj mohla pečovat. Bohužel byla zlikvidována během druhé světové války. To je zločin, který způsobili naši předkové,“ řekl jeden ze studentů Jannich Baumann.

„V našem případě se nejedná jen o otázku historické odpovědnosti, ale také o vyjádření nesouhlasu s neofašizmem a antisemitismem. Naši práci vnímáme také jako příspěvek k podpoře vzdělávacích programů, které pořádá sdružení Respekt a tolerance,“ doplnil další ze studentů Christine Blum.

Loštický židovský hřbitov byl založen v roce 1554. Do dnešních dnů se zachovalo 650 kamenných náhrobků. Nejstarší pocházejí z konce 17. století. Poslední oficiální pohřeb se tady konal v květnu 1942. Na některé náhrobky byla po roce 1945 vytesána jména rodinných příslušníků, kteří zahynuli během holocaustu.