Někdejší Rolnicko-lnářská škola, ve svém oboru třetí nejstarší na Moravě, bude mít za dva roky 140. výročí a při hledání ve starých kronikách studenti zjistili, že v areálu byl kdysi rozsáhlý ovocný sad o rozloze dva a půl hektaru. Součástí školního statku byly skleníky a zelinářská zahrada. Sad je dobře vidět i na historických snímcích; z jeho původní plochy hodně ubrala stavba internátu a příjezdové cesty. Během letošního roku se podařilo část sadu obnovit a v úterý 25. října se u něj slavnostně stříhala páska.

„Chtěli jsme původně vybrat jen místní odrůdy, jako je například sudetská reneta, kterou v 19. století vyšlechtil zámecký zahradník v Bludově, ale nakonec tu máme i staré krajové odrůdy prověřené generacemi. Vybrali jsme ty, které se hodí pro ekologické pěstování bez chemických postřiků,“ řekla učitelka Jana Andrísková.

Sad bude sloužit praktické výuce oboru ekologie a životní prostředí a oboru agropodnikání. Stromy poslouží i k odebírání roubů, aby se staré odrůdy dál šířily do krajiny. Objeví se tu i budky pro divoké včely.

Studenti odpracovali při zakládání sadu šest set hodin a podíleli se i na dalším projektu - obnově parčíku před historickou budovou školy, která dnes slouží Vysoké škole báňské. Parčíku dominuje obří lípa srdčitá, která za svých 140 let narostla do výšky dvaadvacet metrů a obvod jejího kmene měří 386 centimetrů. Strom je dobře vidět i na historických snímcích. Letos byla lípa vyhlášena památným stromem a před tím jí škola nechala svázat korunu trojnásobnou pružnou vazbou, aby nehrozil pád větví.

„Jméno získala lípa po Johanu II. z Lichtenštejna – zakladateli velkostatku, který Lichtenštejnové v roce 1874 poskytli pro účely zemědělského vzdělání. První budova školy vedle parčíku, někdejší renesanční tvrz Odkolků, má nad vchodem lichtenštejnský erb. Lípě říkáme důvěrně Johanka,“ řekla při představení ukončených projektů studentka Veronika Hesová.