Představení se uskuteční na pekařovských loukách a právě podmanivá příroda bude hlavní kulisou neobvyklého představení. To se uskuteční natradiční pekařovské pouti u kaple Nanebevzetí Panny Marie.

„Do Pekařova jezdím již od skautských let, kdy jsem se seznámil s Milanem Černohouzem ze sdružení Obnova kulturního dědictví Desná. Později jsem oslovil spolužáky na DAMU a každým rokem připravíme představení. Většinou čerpáme z historie i lidových tradic. Dříve také divadlo k pouti patřilo,“ vysvětlil Štěpán Pácl z Prahy, který představení režíruje. Pro letošní pekařovskou pouť si mladí herci vybrali barokní text Zrcadlo masopustu. „Text je velmi moderní a nadčasový. Jedná se vlastně o výjevy z hospody, kde se lidé potácejí mezi touhou užívat si a pocitem vlastní konečnosti. Nevědí, jestli je dobré užívat si hned a nemyslet, co může přijít, nebo stále myslet, že konec může být blízko,“ vysvětlil režisér. Herecké výkony podají Michal Dalecký, Miloslav König, Magdalena Borová a Pavla Beretová. Právě text, který je psaný starou češtinou, činí hercům nemalé potíže.

„Některá spojení jsou hodně krkolomná a je těžké si je zapamatovat,“ řekla Magdalena Borová. Studenti nepočítají s tím, že by se konalo kromě soboty ještě další představení. „Hra je situovaná do zdejší přírody a atmosféra je pak nepřenositelná,“ dodala Magdalena Borová. Divadelní představení Zrcadlo masopustu se uskuteční na louce nedaleko kaple v sobotu v 15 hodin. Návštěvníky na místo zavedou směrovky, které budou umístěny na hlavní cestě.