Žáci druhého ročníku oboru stavebnictví Střední odborné školy železniční, stavební a památkové péče a SOU v Šumperku se vydali na odbornou exkurzi do našeho hlavního města Prahy. Jejich stěžejním cílem se stala prohlídka Kláštera svaté Anežky České a jeho ojedinělé expozice středověkého a raně renesančního umění v Čechách a střední Evropě v letech 1200 až 1550. Z poučné procházky historií ponořené do tichého šera klášterních prostor se rychle vrátili do prosluněné současnosti a pokračovali v poznávání pamětihodností májové Prahy. Za odborného výkladu vyučující Dany Vilišové si pozorně prohlédli areál Pražského hradu, Malostranské, Staroměstské a Václavské náměstí a vpodvečer se vydali zpět. Odborná prohlídka našeho hlavního města nesporně přispěla k obohacení výuky dějin, které studenti poznávají většinou jen ze stránek učebnic dějepisu.