Dominika, Sheila a Markéta jsou studentkami ostravské Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické. Do Jeseníku vyrazily pomáhat v říjnu.

Dominika nejprve působila na chirurgickém oddělení, poté na gynekologicko-porodnickém oddělení, Sheila společně s Markétou pak na odděleních interního zaměření. Všechny tři vnímaly své rozhodnutí pomáhat v nemocnici jako zcela přirozené.

„Když mi škola nabídla příležitost výpomoci v jesenické nemocnici, ani na okamžik jsem neváhala. Tuto příležitost jsme spolu se dvěma spolužačkami přijaly s radostí a také jako možnost získat nové zkušenosti, které bychom mohly využít ve studiu i k maturitě,“ uvádí osmnáctiletá Dominika.

V jesenické nemocnici byly studentky zařazeny do dvanáctihodinových směn.

„Hlavní náplní naší práce byla ošetřovatelská práce, tedy chystání stravy a hygiena pacientů. Staráme se také o psychickou pohodu pacientů. Pod dohledem všeobecných sester se dostaneme i k odborné sesterské práci jako je chystání léků, podávání a příprava injekcí nebo příprava infúzí, odběry biologického materiálu a předoperační nebo pooperační péče o pacienta,“ popisuje Dominika.

Podle její zkušenosti si pacienti v této době více váží práce zdravotnického personálu.

„Jsou vděční, pořád nám děkují,“ poznamenává.

Nelehkou práci zvládají skvěle

„V nemocnici máme někdy hodně práce, ale máme kolem sebe úžasné sestřičky a tuto nelehkou dobu spolu zvládáme skvěle,“ svěřila se Dominika. Na únavu a zátěž personálu poukazuje i devatenáctiletá Sheila.

„Po této zkušenosti máme i větší respekt a úctu ke všem zdravotníkům za to, jak jsou skvělí, odvážní a pořád pracují s radostí,“ říká. Dodává, že negativem výpomoci je, že jsou se spolužačkami dál od rodiny a domů se dostanou minimálně.

Stejně jako ostatní lidé se také zdravotníci se mohou nakazit koronavirem. Toho se ale žákyně neobávají. Přiznávají, že před svou osobní zkušeností také virus nepovažovaly za velkou hrozbu. Na začátku pandemie si myslely, že je vše trochu vyhrocené, že virus je jako chřipka. Po zkušenostech s péčí o pacienty s covidem-19 však změnily názor.

„Nejtěžší je vidět pacienty, u kterých se jejich stav zhoršuje, a pak přijdete a zjistíte, že už tu není,“ uzavírá studentka Sheila.