Odborníci posuzovali čtyři varianty: menší přehradu na řece Moravě, obdobné vodní dílo na Krupé, kombinaci obou nádrží nebo velkou přehradu, jejíž hráz by se nacházela pod hanušovickým lomem.

„Velká varianta je hydrologicky nejvýhodnější, podchycuje řeku Krupou i Moravu. Tato varianta vyšla nejlépe a byla doporučena, pokud by se přistoupilo k další přípravě,“ řekl vedoucí šumperského provozu Povodí Moravy David Čížek.

„Stavební úřady, do jejichž kompetence vodní dílo zasahuje, již pracují s určitými limity hájení tohoto území. Kdyby v něm měla vznikat nová zástavba, už se k těmto limitům přihlíží,“ dodal David Čížek.

Vlaské by skončilo pod hladinou

Pod hladinou eventuální přehrady by s největší pravděpodobností skončila osada Vlaské.

Starosta Malé Moravy, pod niž Vlaské spadá, zatím na žádná nová omezení výstavby nenarazil.

„Již v minulosti povoloval stavební úřad stavby v místě územní rezervy jako dočasné, a to na padesát let,“ připomenul.

Poslední oficiální informace od státního podniku má starosta z loňska.

„Dnes již bývalý generální ředitel Povodí Moravy slíbil, že studie bude vyhotovena do konce loňského roku. Bohužel stále nemám žádné informace, zde je dokončena či nikoli,“ řekl Antonín Marinov.

Galerie: Přehrada by zatopila osadu Vlaské

Fotogalerie: Přehrada Hanušovice by zatopila osadu Vlaské

Stavba se nechystá

Malá Morava se již v minulosti vůči plánům na zbudování přehrady vymezila. Negativní postoj obce stále trvá.

„Nemáme nové informace, zda by vodní dílo bylo výhodné nebo nutné,“ shrnul starosta.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře bylo cílem technicko-ekonomické studie aktualizovat data, zda by lokalita byla ke stavbě přehrady potenciálně vhodná. Poslední údaje totiž pocházejí ze 70. let minulého století.

„Co se týče Hanušovic, odpověď je jednoduchá. Nic se na tomto místě aktuálně nepřipravuje a ani není předpoklad, že by se tam vodní dílo mělo stavět,“ řekl.

Nové dopravní napojení

Pokud by stát chtěl přehradu budovat, musela by o tom rozhodnout vláda.

Tok řeky Moravy nereguluje žádná vodní nádrž. Údolí nad Hanušovicemi je jedním z mála míst, kde by bylo možné ji vybudovat.

Projektanti by však museli vyřešit nové dopravní napojení severozápadního Hanušovicka. Údolími dnes vedou dvě železniční tratě a dvě důležité silnice.