Vypracování studie proveditelnosti na zařízení pro energetické využití odpadu, jak se spalovně odborně říká, má posvětit příští zasedání zastupitelstva. Město tím chce získat odborný názor na to, zda podobné zařízení vybudovat, jak velká má být kapacita a jakou technologii zvolit.

Starostka Mohelnice Jana Zwyrtek Hamplová oslovila obě ekologické organizace a požádala je, aby zformulovaly otázky, na které by měla studie odpovědět.

„Napřed jsem nebyla zastáncem toho, aby něco takového platilo město, ale když jsem viděla ty emoce, které se kolem rozhořely, došlo mi, že i pro klid vlastních postojů potřebujeme fakta. A ne ta, která nám někdo dodá, byť zadarmo, ale ta, která si zaplatíme a která budou objektivní," sdělila starostka města.

Ekologické organizace možnost zapojit se do přípravy studie proveditelnosti uvítaly. „Od studie hlavně očekáváme, že odhalí rezervy v odpadovém hospodářství, které dosud stály ve stínu plánované spalovny," řekl Jan Nezhyba z Arniky.

Studie má odpovědět například na to, jak efektivně nakládat s odpady, co s bioodpadem, který dnes zbytečně končí na skládce, nebo jaké motivační programy by přiměly občany více třídit odpad.

„Věříme, že tato studie objektivně posoudí všechny možnosti přístupu k odpadům s respektem k maximální recyklaci a prevenci vzniku odpadu," dodal Jan Nezhyba.

Podle starostky města nesmí být chytaná studie proveditelnosti účelová a má odpovědět na všechny otázky, které se nabízejí. „Z toho je zřejmé, že není snaha prosadit záměr výstavby spalovny za každou cenu, ale ani jej předčasně hodit do koše," uvedla Jana Zwyrtek Hamplová.

Nápad na spolupráci vítá i Hnutí Duha. „Již několik let pomáháme obcím a městům zavádět úspěšné modely nakládání s odpady. Rádi budeme spolupracovat také s Mohelnicí," řekl vedoucí programu odpadu Hnutí Duha Ivo Kropáček.

Snahu vedení města o spolupráci s ekologickými organizacemi vítá i skupina místních lidí, kteří patří k oponentům záměru spalovny. V minulých dnech uspořádala akci nazvanou Obraťme popelnici naruby, při níž chtěla poukázat na to, že většina odpadů, které dnes končí na skládce, by se při lepším třídění dala využít.

Největší část v popelnicích zabíral bioodpad, který je přitom nejdražší položkou. Je totiž nejtěžší a na skládce se platí poplatky podle váhy.

„Po dvou letech slibů a jednostranných vyjádření vítám snahu o širší debatu. Dobrých příkladů z Česka i Evropské unie je celá řada a je to spíše rozhodnutí v dlouhodobém horizontu, zda chceme dvacet třicet let krmit spalovnu, nebo půjdeme cestou odklonu odpadů od spaloven a skládek," řekl Vladimír Kolář, který patří k oponentům záměru stavby spalovny.

Skupina občanů angažovaných v této otázce připravuje také kulatý stůl, na kterém se mají sejít vedení města, odborníci i kritici záměru. „Jsme přesvědčení, že v této tak závažné otázce by měli rozhodnout občané v referendu. Veřejná debata je prvním z kroků, kde lidé získají potřebné informace pro odpovědné rozhodnutí," míní Michal Trlica.

Spalovna v Mohelnici by měla vyrůst na místě zkrachovalé teplárny společnosti ESMO. Její kapacita má být kolem sta tisíc tun. Podle záměrů vedení města má jít o nejmodernější technologii, která v Evropě dosud funguje jen nedaleko Říma.