Zastupitelé měli ve čtvrtek 22. dubna původně schvalovat pořízení změny územního plánu v lokalitě Šumavská a související smlouvu o spolupráci mezi městem a dvěma firmami. Jedna z nich hodlá na místě dnešního pole postavit několik bytových domů, druhá supermarket.

„Dnes proběhla dvě velmi důležitá jednání týkající se tohoto území. Zástupcům Lidlu jsme nastínili předpoklady a podmínky města, jak bychom si představovali jejich spolupráci a přínos pro město. Jednali jsme i s vlastníky těch obrovských rozvojových pozemků. Jedná se o cirka sto padesát hektarů, kde by v budoucnu mohly stát stovky bytů a rodinných domků. Chceme, aby se nám tento projekt podařilo rozvinout za podmínek, které by byly výhodné pro město Šumperk a byly akceptovatelné pro jeho občany,“ uvedl starosta Spurný.

Z informací Jakuba Kynčla, jehož kancelář má změnu územního plánu zpracovávat, vyplynulo, že se změna nemá týkat jen aktuálního záměru na několika hektarech, ale celého, mnohem většího území mezi ulicemi Šumavská a Bratrušovská.

Nejdůležitější novinkou je nově navržená páteřní komunikace, která by obě ulice propojila.

„Páteř by měla mít šířku nějakých dvaadvacet metrů. Ve středu je obousměrná komunikace, po stranách parkování, pak velkorysé pásy pro zeleň, chodníky. Za nimi začínají soukromé pozemky s uličními čárami,“ popsal.

Špatná komunikace? Naopak

Okolo smlouvy a změny územního plánu se několik dní před zastupitelstvem strhla mezi lidmi živá debata. Vznikla on-line petice i otevřený dopis. Jednou z hlavních výhrad signatářů byla nekomunikace celé věci ze strany města k veřejnosti.

Podle názoru Jakuba Kynčla nebyla celá věc špatně komunikovaná, naopak šlo o vzorový postup.

„Že se změna projednává nejdříve ve vedení města a piluje se, až je vedení připraveno předložit to před zastupitelstvo, mi přijde absolutně v pořádku. Nyní se neměl schvalovat návrh změny územního plánu, ale jen její pořízení. Veřejná část je následně,“ řekl.

Zastupitelé i další diskutující opakovaně upozorňovali, že informace, které zazněly na jednání, se liší od pokladů, které měli zastupitelé před jednáním k dispozici.

„Kritika komunikace je do značné míry oprávněná, byť nesouhlasím se vzniklou hysterií či peticemi. Kdyby měli všichni informace, jak tu dnes padly, myslím, že se mnohým věcem dalo zabránit,“ řekl zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Brož.

Zároveň vyzdvihl, že jsou vlastníci v daném území ochotni spolupracovat s městem a jako bonus má vzniknout páteřní komunikace.

„Je to příležitost, která se v územním plánování objevuje jednou za dvacet, třicet let,“ zdůraznil k potenciálu rozvoje území.

Ukvapené, omluvme se

Podle radního Michaela Kohajdy byl postup vedení města ukvapený a sluší se za něj omluvit.

„Myslím, že bylo ukvapené předkládat tuto smlouvu. Na základě dnešních jednání je jasné, že ji budeme upravovat, precizovat, budeme do ní dávat více bodů, které jsou ve prospěch města Šumperka. Abychom si pohlídali, že to, co v té lokalitě vzniká, je primárně výhodné pro město a sekundárně pro vlastníky pozemků a kohokoli, kdo tam chce provozovat byznys,“ řekl.

Potvrdil rovněž, že páteřní komunikace bude nejprve vybudována jen z části a doprava z nové zástavby bude několik let vyvedena do již dnes frekventované Šumavské ulice.

O problematice rozvojové plochy mezi Šumavskou a Bratrušovskou ulice nejednali zastupitelé naposledy.

„Pojďme hledat cestu, aby byla přívětivá pro občany, přínosná pro město, abychom tu vybudovali byty, po kterých všichni toužíme,“ poznamenal starosta Spurný.