Patnáctiletému výročí věnoval Šumperk letošní Slavnosti města. Z Bad Hersfeldu na ně přijelo 130 vyslanců - radních, členů spolků i dětský pěvecký sbor. Hesfeldští radní si přivezli také středověké kostýmy, které doma používají při starobylém svátku - podzimním Lullusfestu. Právě tímto svátkem se Šumperští při zakládání městských slavností inspirovali.

„Daří se snaha, aby spolupráce nespočívala jen ve výměně delegací jednou za rok. Spolupracují na příklad naši dobrovolní hasiči, městské podniky, turisté a myslivci. Na tradiční běžecký závod při Lullusfestu jezdí naši běžci, v Německu vystupují naše soubory. A podle Bad Hersfeldu jsme se naučili organizovat také vánoční trhy,“ řekl Zdeněk Brož před podpisem smlouvy při shromáždění v divadle.

Hartmuth Boehmer připomněl složitost česko-německých vztahů danou nacismem a poválečným vystěhováním Němců. Nad těmi ze Šumperska drží hersfeldská radnice záštitu už 55 let.

„Spleť emocí a nedorozumění obepíná cestu ke smíření jako trnová koruna. Z dějin se musíme poučit. Násilí vyvolává další násilí, ten začarovaný kruh je nutno přerušit. A lepší než sypat si popel na hlavu je nastartovat společnou evropskou budoucnost,“ řekl Boehmer.

Oba starostové připomněli, že město Bad Hersfeld i jeho jednotliví občané výrazně přispěli na rekonstrukci památek v Šumperku - zejména morového sloupu, klášterního kostela a Geschaderova domu.

Shromáždění pozdravila také Ingeborg Kielová, která musela ze Šumperka odejít s rodiči jako dvouleté dítě. „Moje maminka je pro mě symbolem spojení obou měst, protože pracovala nejdřív na radnici v Šumperku a pak po válce v Bad Hersfeldu. Moje srdce tluče pro obě radnice,“ řekla paní Ingeborg.

Výstavní prostory divadla hostí od soboty výstavu fotografií, které představují starobylý Bad Hersfel - město lázní, hrázděné architektury a cenných památek včetně ruin kláštera z 12. století a také dějiště jednoho z největších divadelních festivalů Evropy. Nejnovější, 59. ročník Festspiele začíná už 13. června.