Na vybudování sportovně rekreačního areálu si již šumperská radnice podala žádost o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava. Pokrýt by měla většinu nákladů na výstavbu.

„Pokud radnice se svým projektem uspěje, mohla by získat až pětaosmdesátiprocentní dotaci z celkových uznatelných nákladů. Ty se odhadují na patnáct milionů korun. Naší snahou je pro financování získat co nejvíce peněz z vnějších zdrojů a toto je zatím jediný projekt, kde máme šanci uspět,“ vysvětlil šumperský místostarosta Petr Suchomel (KDU-ČSL).

Projekt počítá s výstavbou lanového centra pro mladší i starší věkovou kategorii, kromě bruslařů by zde měli najít zázemí také skateři a cyklotrialisté. Areál bude situován do prostor bývalých venkovních bazénů, které již letos v létě zůstaly zavřené.

Pokud finance z dotačního titulu do Šumperka přitečou, jedná se v dohledné době o jediný plánovaný projekt, který má šanci dostat reálnou podobu. Například projektově zpracovaná přístavba šumperské knihovny za desítky milionů korun je nyní nereálná jen kvůli tomu, že radnice by dostala z dotace daleko méně peněz, než kolik předpokládala.

„Získání peněz z vnějších zdrojů na jednotlivé akce je nyní velmi obtížné. Například na knihovnu bychom sice peníze z dotačního titulu mohli získat, ale pouze za předpokladu, že podstatnou část nákladů stavby bude hradit město ze svého rozpočtu. To nyní vzhledem ke splácení úvěrů na další akce není možné. Proto nyní žádáme o dotaci na projekt, kde je tomu naopak a město bude mít nižší finanční spoluúčast,“ vysvětlil šumperský starosta Zdeněk Brož.