První etapa prací bude zahrnovat výsadbu mladých stromků a keřů, vytvoření sítě cest i oplocení parku, do kterého se bude vstupovat brankami. Práce na vykácení náletových porostů začnou ještě letos.

„Nový park naváže na lokalitu příměstského lesa, rozšíří se tak pás zeleně kolem města,“ sdělila Eva Mičkechová z oddělení strategického rozvoje šumperské radnice.

Celkem bude na ploše 6,2 hektaru vysazeno více než 4,5 tisíce kusů dřevin. Kmeny velmi mladých stromků bude před zvěří chránit pletivo.

V další etapě, kterou radnice plánuje v horizontu pěti až sedmi let, by se měla dokončit síť cest a vybudovat dětské hřiště.