Za sportovní halou v Jeseníku je už hotová nová trafostanice. Stavbaři pracují na stavbě hřiště, které se má v zimě proměnit v ledovou plochu.

„Stavba probíhá tak, aby se v prosinci dal zahájit provoz,“ řekl vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník Jiří Uher.

Vybudování hřiště vyjde na bezmála 23 milionů korun. Šestnáct milionů měla pokrýt dotace Národní sportovní agentury. Ta však dotační titul zrušila a nahradila ho jiným, který má být spravedlivější. Jeseník tak o dotaci žádá znovu, kluziště však postaví, ať ji získá či ne.

„Dotace měla pokrývat sedmdesát procent ze způsobilých výdajů, významnou část investice. Pokud bychom byli úspěšní, byl by to pro město obrovský bonus. Jinak vyčleněné prostředky máme, investici jsme předfinancovali a teď zpětně žádáme o dotaci. Bonusem při hodnocení by pro nás mohlo být, že máme podepsanou smlouvu a stavíme,“ popsal Jiří Uher.

Jako závod zrušený před cílem

To v Šumperku se do budování přístavby k zimnímu stadionu nepustili. Podniky města Šumperka (PMŠ) objekt s novými šatnami a zázemím pro sportovce připravovaly dva roky. V soutěži vybraly zhotovitele, podepsaly s ním smlouvu a jen čekaly na potvrzení financí od státu. Místo toho přišla zpráva, že se dotace ruší.

„Ředitel Podniků města Šumperka to trefně vystihl, že mu postup Národní sportovní agentury připomíná maratonský závod zrušený jeden kilometr před cílem pro nejasnosti při startu,“ poznamenal starosta Šumperku Tomáš Spurný.

I Šumperk podává žádost do nové výzvy.

„Naše město navštívil v minulých dnech pan premiér. Osobně jsem mu předal doklady a prosil jsem ho, aby v daném případě byla nespravedlnost napravena, abychom obdrželi peníze alespoň v druhé výzvě. Uvidíme, jak to dopadne,“ řekl starosta Spurný.

Výsledky svých žádostí by města měla znát do konce roku.

Velkorysou investici ve výši 42 milionů korun si Šumperk, potažmo městská firma PMŠ, z vlastních zdrojů patrně nebude moci dovolit. PMŠ však stále drží patnáct milionů korun, které utržily prodejem hotelu Sport. S jejich použitím ve prospěch sportovců se počítá i nadále.

„Pokud se do další výzvy Národní sportovní agentury nedostaneme, pravděpodobně bychom za patnáct milionů zrekonstruovali stávající prostory. Hokejové šatny mládeže opravdu dosluhují,“ dodal Tomáš Spurný.

Proč Národní sportovní agentura nahradila původní dotační výzvu novou?

„Přiklonili jsme se k vypsání nové soutěžní výzvy, ve které nebudou chybět hodnoticí kritéria v podobě posouzení kvality projektů a ekvivalentu bodového hodnocení. Důrazem bude koncipování hodnoticích kritérií takovým způsobem, aby bylo zřejmé, v jakých otázkách či kritériích a jak konkrétně spolu budou jednotliví žadatelé „soutěžit“ a aby bylo zřetelně přezkoumatelné, zda poskytovatel dotace hodnotil žádosti tak, jak předeslal,“ uvedla místopředsedkyně Agentury Markéta Kabourková.