„Pořízení nové monitorovací stanice umožní získání podrobných dat o imisní situaci, lepší hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečišťování ovzduší na území města. Bude se jednat o přesnější odhady původců znečištění,“ sdělil místostarosta města Šumperka Jan Přichystal.

Prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách (sekce Občan - Kvalita ovzduší) města lze sledovat například teplotu a tlak vzduchu, koncentraci prachových částic, rychlost větru, globální záření a další zajímavá data.

V uvedené webové aplikaci je možné zjistit také aktuální index kvality ovzduší. Stanice je začleněna do celostátní monitorovací sítě Českého hydrometeorologického ústavu. Stavba stanice byla pořízena za necelé tři miliony korun, z toho pětaosmdesát procent činila dotace ze Státního fondu životního prostředí.