Aktuálně se zde personál stará o patnáct pacientů, do budoucna chce nemocnice rozšířit kapacitu oddělení až na dvacet lůžek.

Nemocnice Šumperk je kromě Šumperska klíčovým poskytovatelem zdravotní péče také v přilehlých oblastech Jesenicka, Bruntálska a Ústeckoorlicka.

„O otevření lůžkového rehabilitačního oddělení jsme usilovali zejména proto, že jsme tento typ péče v regionu dlouhodobě postrádali, a to i s ohledem na stále rostoucí počet odoperovaných ortopedických pacientů. Nejbližší lůžkové rehabilitační oddělení se nachází až v Olomouci, případně ve vzdáleném Prostějově, proto jsme rádi, že se nám podařilo nové pracoviště nakonec otevřít,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Šumperk Martin Polach.

Nový ošetřovatelský pavilon Nemocnice Šumperk.
Nový pavilon šumperské nemocnice už slouží pacientům. Nahlédněte dovnitř

Aktuálně se personál rehabilitačního oddělení stará o patnáct pacientů. V budoucnu by nemocnice ráda rozšířila kapacitu pracoviště na dvacet lůžek. Na těch budou hospitalizováni převážně pacienti po výměnách kyčelních či kolenních kloubů, po mozkových příhodách nebo po závažných úrazech.

„Na oddělení poskytujeme akutní rehabilitační péči těm pacientům, který mají nějaký handicap, který je omezuje v kvalitě života, ale zároveň mají rehabilitační potenciál. Podmínkou je, aby byli schopni a ochotni s personálem spolupracovat. Na oddělení jsou totiž vystaveni celodenní, několikafázové rehabilitační léčbě, takže jsou výsledky naší usilovné práce opravdu brzy vidět,“ vysvětlil primář lůžkové rehabilitace Tomáš Vilhelm.

Nemocnice Šumperk pavilon C. Ilustrační foto
Jen dvacet minut a s respirátorem. Nemocnice Šumperk omezila návštěvy

S pacienty personál oddělení pracuje po všech stránkách: pohybové, vnímání, myšlenkového rozvoje, tréninku řeči nebo ergoterapie. Rozdíl oproti lázeňské péči je hlavně v tom, že zde program probíhá celý den a pacienta má celou dobu pobytu na starost jeden fyzioterapeut.

Délka hospitalizace se liší, může trvat týden i několik měsíců. Odvíjí se od zdravotního stavu každého pacienta.

Jedním z prvních pacientů oddělení je Petr Žák. V péči odborníků lůžkové rehabilitace je po vážné nehodě na motorce už od července.

„Ta nehoda byla opravdu ošklivá. Do olomoucké nemocnice mě odváželi vrtulníkem. Měl jsem velkou ztrátu krve, mnohačetné zlomeniny. Podstoupil jsem několik operací. Když mě převezli do Šumperku, nebyl jsem schopný se postavit na nohy. To, co tady se mnou dokázali, je vlastně takový zázrak,“ řekl pětatřicetiletý pacient. Dnes s pomocí personálu dokáže sejít po několika týdnech každodenní rehabilitace i poschodí.

Lékaři Nemocnice Šumperk úspěšně testují umělou inteligenci pro čtení rentgenových snímků. Na fotografii primář RDG oddělení Jiří Gerold.
V Nemocnici Šumperk testují umělou inteligenci. Čte rentgenové snímky

„Petra jsme přijali s kontrakturami na nohách, omezením kloubního rozsahu, se svalovou slabostí a parézou dolních končetin. V podstatě byl přijat s prognózou, že se na vlastní nohy nikdy nepostaví. My jsme se ale rozhodli, že ho na ty nohy postavíme,“ vzpomíná vedoucí fyzioterapeutka Kateřina Svitková.

V rámci terapie začali nejprve s elektrostimulací svalů, posléze začali cvičit horní končetiny a záda.

Nové operační stoly jsou komfortnější a dají se navíc sdílet s těmi stávajícími.
Plné vychytávek. Nemocnice Šumperk pořídila nové operační stoly

Po třech týdnech každodenní rehabilitace se personálu podařilo Petra díky chodítku poprvé dostat na nohy. „Petr je obrovský bojovník. Když se poprvé postavil na nohy, ohromně ho to nakoplo. Já jsem mu osobně slíbila, že pokud naše oddělení někdy opustí, opustí ho po svých. To se nám snad brzy podaří a já z toho mám obrovskou radost,“ dodala vedoucí fyzioterapeutka.