Nejnáročnější akcí je rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad, která pohltí kolem sta milionů korun. Stavební práce na jedné z nejdůležitějších tepen města začaly minulý rok, nejdůležitější část rekonstrukce začne letos v létě.

„Žádost o dotaci podáme do konce února. Je ale jisté, že s rekonstrukcí začneme i kdybychom dotaci neobdrželi,“ sdělil šumperský místostarosta Petr Suchomel.

Velkorysý projekt zahrnující úsek od ulice Langrovy až po Bratrušovskou počítá s rozšířením parkovacích ploch i výstavbou kruhové křižovatky mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a Šumavskou. „Jedná se o mimořádně náročnou a složitou akci,“ dodal Suchomel.

Řada občanů se na stavební plány dívá s obavami.

„Pokud se silnice rozšíří na úkor zeleně, problémem v okolních domech bude především prach a hluk,“ podotkla Jana Mazáčková, která v ulici bydlí.

Podle Petra Suchomela ale projekt na výsadbu nového porostu pamatuje.

Hříště i muzeum čarodějnických procesů

Další dotace, o kterou se šumperská radnice uchází je určena na obnovu hřišť u šumperských základních škol. Ta by se měla proměnit v moderní sportoviště, která by ale nesloužila jen školákům, ale v odpoledních hodinách by je využívala také veřejnost.

„Celkové náklady se pohybují kolem 53 milionů korun, o dotaci budeme žádat z prostředků regionálního operačního programu. Zatím se ještě rozhodneme, zda o celou částku najednou nebo postupně,“ vysvětlil Petr Suchomel.

Z vlastních zdrojů hodlá šumperská radnice do hřišť investovat osm milionů korun.

Přidělením dotace z balíku peněz na zlepšení životního prostředí je naopak podmíněna oprava budovy Základní školy Sluneční. Aby se totiž snížila vysoká energetická náročnost, objekt je nutné zateplit a také v něm vyměnit.

„Podobný plán máme se všemi šumperskými školami. Začínáme ale se Základní školou Sluneční, kde jsou náklady za vytápění extrémně vysoké. Zde je ale přidělení dotace podmínkou, náklady se pohybují kolem jednadvacet milionů korun,“ podokl místostarosta Šumperka.

Další žádosti o peníze z dotačních titulů se týkají také vybudovaní dalšího sběrného dvora v Příčné ulici a expozice o čarodějnických procesech v Geschaderově domě v Šumperku.