„Největší částkou, která nás v letošním roce zatíží, je stodvacetimilionový výdaj při rekonstrukci autobusového nádraží a přednádraží,“ zmínil při projednávání rozpočtové problematiky na posledním zasedání zastupitelstva starosta Šumperku Tomáš Spurný.

Kromě přednádraží stavbaři v letošním roce dokončí rekonstrukci krytého bazénu.

„Jen v letošním roce dokončíme v případě těchto dvou objektů investice za zhruba 340 milionů korun, což je pro město naší velikosti obrovská zátěž,“ připustil starosta Spurný.

Zároveň se chce město připravit na možnost získávání dotací po roce 2021. Letos proto vydá přes jedenáct milionů na projektování investic pro toto období. Dalších deset milionů vloží do školství.

Utáhne to město?

Aby město dokázalo hradit všechny naplánované investice, schválili zastupitelé přijetí úvěru ve výši až šedesát milionů korun. Sloužit by měl ke krytí výdajů na dopravní terminál. Již nyní město splácí stopadesátimilionový úvěr na rekonstrukci bazénu. Pokud by město nově schválenou půjčku začalo čerpat v plné výši, vyšplhaly by se roční splátky k 25 milionům korun.

„Dvě stě milionů korun je absolutně nejvyšší úvěrové zatížení, které město kdy mělo. Pokud vše půjde normálně, bude jej splácet dvě a půl volebního období,“ upozornil zastupitel Zdeněk Brož.

„Neříkáme, že se tento rozpočet zhroutí nebo směrujeme do exekuce jako některá jiná města, která si nedokázala uhlídat splátky. Rozpočet takové zatížení zvládne, ale při úkolech, které máme v investičních výhledech, nebude rozpočty na další roky jednoduché sestavit,“ dodal.

Zastupitelé rozpočtové změny i přijetí úvěru schválili pohodlnou většinou. Kromě zmíněného přednádraží tak šumperská radnice na letošní rok počítá například s šestnáctimilionovým výdajem na revitalizaci sídliště Sever nebo čtyřmi a půl miliony na rekonstrukci manufaktury.

Největší letošní investice v Šumperku

Revitalizace sídlišť

Regenerace sídliště Prievidzská – 1,15 mil. Kč - péče o zeleň, projekt, překládka sítí

Regenerace sídliště Sever – 16,5 mil. Kč (z toho 6 mil. Kč dotace) – komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, navýšení počtu parkovacích míst

                                     

Dopravní stavby

Přestupní terminál – celková investice překročí 170 mil. Kč, letos se prostaví 125 mil. Kč (částečně bude kryto dotací 54 mil. Kč a úvěrem 60 mil. Kč)

Parkovací dům Gagarinova – 500 tis. Kč – projekt, překládka sítí

Komunikace Javoříčko – 220 tis. Kč – projekt

Oprava chodníku ve Wolkerově ulici – 2.9 mil. Kč

Příjezdová komunikace Americká – 3,15 mil. Kč – projekt a realizace

Parkoviště Benátky – 5,8 mil. Kč – projekt + realizace 1. etapy

Komunikace Nemocniční – 1,3 mil. Kč – projekt

Komunikace Gagarinova, Bratrušovská – 260 tis. Kč – projekt

Nasvícení přechodu ve Slovanské ulici – 150 tis. Kč – realizace

Opravy cest v areálu hřbitova 1.8 mil. Kč

Průmyslová zóna

1. etapa – 22,1 mil. Kč – projekt, realizace protipovodňových opatření, cyklostezka, komunikace, most

Budoucí obytné čtvrti

Revitalizace Hedva – 1,3 mil. Kč – projekt pro územní rozhodnutí

Lokalita Bratrušovská – 1 mil. Kč – projekt na přeložky sítí a pro územní rozhodnutí

Protipovodňová opatření

Regulace potoka Temenec – 3,3 mil. Kč – realizace opěrné zdi

Protipovodňová opatření na k. ú. Šumperk – 500 tis. Kč - projekt

Parky a lesoparky

Příměstský les – 100 tis. Kč – realizace lesního hřiště (dotace ve stejné výši)

Sady 1. máje – 500 tis. Kč – projekt

Smetanovy sady – 200 tis. - zeleň

Školství

MŠ Veselá školka – 2 mil. Kč, realizace modernizace umýváren a WC

MŠ Jeremenkova – 410 tis. Kč – projekt zateplení

ZŠ E. Beneše – 2,2 mil. Kč – realizace modernizace velké tělocvičny

ZŠ 8. května - 350 tisíc – projekt na sanaci zdiva a stavební úpravy na dílny a družinu

ZŠ Sluneční – 200 tisíc Kč – projekt a realizace modernizace WC

ZŠ Šumavská – 1 mil Kč – realizace modernizace WC

Další investice do škol – 2 mil. Kč – odborné učebny bez bariér – aktualizace projektu a 1. etapa realizace

Kultura

Kino Oko – 700 tis. Kč – projekt na vestavbu malého sálu

Dům kultury – 1 mil. Kč – projekt budoucí rekonstrukce

Manufaktura – 4,5 mil. Kč – projekt, autorský dozor a realizace statiky zdiva a rekonstrukce krovu

Energosloupek na nám. Míru (definitivní pro vánoční trhy) – 200 tis

Amfiteátr v Sadech 1. máje – demolice a výstavba nového - 2 mil. Kč

Ostatní

Úřadovna Lautnerova – 1,6 mil. Kč – realizace zateplení a protiradonová opatření – 1. etapa

Oprava hradeb – 700 tis. Kč