„Minulý rok hospodaření města Šumperka skončilo s přebytkem dvaačtyřicet milionů korun, což je velmi dobrý výsledek," řekl starosta města Zdeněk Brož.

V letošním roce se také do stavu městské kasy promítnou vyšší příjmy z nových pravidel rozpočtového určení daní i vyšší částky, které po změně legislativy města získávají z hazardu.

Letos radnice počítá s investičními výdaji 131 milionů korun, v plánu je například výstavba zbrojnice pro temenické hasiče, opravy komunikací i stavba cyklostezek.

Město se pustí do několika velkých akcí, na které má již přislíbené dotace. Stavební práce například začnou také v mateřské škole v Prievidzské ulici.

„Máme přislíbenou dotaci ve výši 4,3 milionu korun od Státního fondu životního prostředí, ale náklady budou mnohem vyšší. Dotace částečně pokrývá pouze zateplení a výměnu oken, ale u budovy je také třeba vyměnit střechu a rozvody elektroinstalace," vysvětlil místostarosta Šumperka Petr Suchomel. Celkové náklady jsou předběžně odhadovány na 15 milionů korun, ale soutěž na zhotovitele cenu patrně sníží.

Další mateřskou školou, kterou čeká stavební přeměna je také objekt v Nerudově ulici, radnice k budově chce přistavět další prostory. „Ve školce potřebujeme navýšit kapacitu o pětadvacet míst," upřesnil místostarosta Petr Suchomel.

Významnou akcí zařazenou do rozpočtu na rok 2013 je rekonstrukce sídla obecně prospěšné společnosti Pontis, která sídlí v jedné z budov v ulici Generála Svobody. Kromě nutných oprav se počítá také s rozšířením kapacity, přibude totiž denní stacionář pro seniory.

Z dalších plánovaných investic se bude také jednat o dvě cyklostezky a to do Dolních Studének a Bludova. Radovat se mohou i obyvatelé Finské ulice, kde se začne stavět dvoupatrové parkoviště. Vyroste v proluce mezi kotelnou a zdravotním střediskem.

Nejvýznamnější investice v roce 2013

Pontis – služby pro seniory a zdravotně postižené 8 mil. Kč
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova 5 mil. Kč
Zateplení a oprava MŠ Prievidzská 13 mil. Kč
Dostavba Střediska ekologické výchovy Švagrov 13 mil. Kč
Cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky 12 mil. Kč
Cyklostezka Šumperk – Bludov 5 mil. Kč
Regenerace panelového sídliště Prievidzská 13 mil Kč
Hasičská zbrojnice Temenice 8 mil. 310 tisíc Kč
Ulice Sokolská – kanalizace 5 mil. Kč
Ulice Finská – parkoviště 5 mil. Kč

Investiční výdaje města Šumperk pro rok 2013 (v tis. Kč)

Projekty                                                                                 2 345
PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen. Svobody 68)            8 000
Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova                              5 000
Snižování energ. náročnosti MŠ Prievidzská                            13 000
MŠ Veselá školka (ul. Zahradní)                                               1 000
MŠ Sluníčko p.o.                                                                    1 550
ZŠ Dr. E. Beneše                                                                    200
ZŠ Vrchlického                                                                       4 200
ZŠ Šumavská                                                                        300
ZŠ 8. května                                                                          2 000
Park U Pekárny                                                                     300
Středisko ekologické výchovy Švagrov                                 13 000
ÚP obcí                                                                                 20
Územní plán - studie                                                              500
Územně analytické podklady                                                 190
Strategický plán města                                                         250
Knihovna                                                                              3 100
Optický kabel radnice - Jesenická                                          2 000
Kotelna Jesenická                                                                  100
Revitalizace náměstí Republiky                                                15
Přechodový ostrůvek Jesenická                                             110
Park nad Slovanskou - úprava schodiště                                 300
Okružní ul. 2                                                                           850
Parkoviště při ulici Finské                                                        5 000
Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky                                 12 000
Cyklostezka Šumperk - Bludov                                               5 000
Sokolská, Západní kanalizace                                                  5 000
Náhradní výsadba                                                                  25
Alej 17. listopadu                                                                    70
Drobné akce                                                                          200
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b             220
Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č. 3           13 000
Regenerace propoj. chodník etapa č.6                                  1 000
Hasičská zbrojnice 8                                                              310
Kruhový objezd Lidická ul.                                                    40
Přechodový ostrůvek Banskobystrická                                 300
Kynologická základna                                                            5
Chodník Bohdíkovská ul.                                                      2 000
Smetanovy sady                                                                 2 500
Kino Oko                                                                             1 000
Školy opravy vodovodů a kanalizace                                   500
MŠ dopadové plochy k herním prvkům                                700
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM                                     131 540