Lidé mohli nahlédnout do sídla Charity ve vilce na rohu ulic Jeremenkova a Rooseveltova i do prostor nové budovy. Ta vyrostla během roku na místě původního zchátralého objektu. Novostavba poskytuje zázemí zaměstnancům, kteří v domácím prostředí pečují o umírající lidi.

V prvním patře vznikly prostory pro sesternu, kancelář vrchní sestry, kancelář sociálního pracovníka, ambulanci paliativní medicíny a čekárnu i místnost pro setkávání s rodinami. V přízemí byla zřízena půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zázemí údržby. Stavbu významně zasponzoroval dárce Pavel Holubář. Díky dotaci od města Šumperka stavbaři opravují kamenný plot podél ulice.

Hospicová péče je jednou ze stěžejních služeb poskytovaných Charitou. Jejím cílem je doprovodit umírající pacienty a poskytovat paliativní péči až do konce jejich života.

„Zdravotní sestry poskytují odborné zdravotní výkony a pomáhají nevyléčitelně nemocným pacientům prožít své poslední dny života v domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Podporují pacienty tak, aby mohli dožít důstojně, bez bolesti a zbytečného utrpení. Odborná zdravotní péče pod vedením lékaře může být na přání pacienta posílena doplňkovými sociálními službami, podporou duchovní nebo psychologickou, aby tvořila komplexní pomoc pacientům i rodině,“ popsala Dagmar Jurčíková z Arcidiecézní charity Olomouc.

„Když máme pacienta v péči, jsme čtyřiadvacet hodin denně na telefonu. Kdykoli se něco děje, je možné zavolat sestře, která má službu. Ta buď poradí, situaci zkonzultuje s lékařskou, nebo přímo za rodinou vyjedeme,“ řekla vrchní sestra Charity Šumperk Dagmar Remešová.

Domácí hospicová péče umožňuje důstojné ukončení života a dává prostor pro poděkování, odpuštění, či smíření. S pozůstalými jsou charitní pracovníci v kontaktu ještě několik týdnů až měsíců po odchodu jejich blízkého.

V rámci Arcidiecézní charity Olomouc působí dvacet středisek domácí hospicové péče. Loni jejich pracovníci poskytli tuto službu 619 pacientům. Středisko Charity Šumperk v současnosti pečuje o dvacet nevyléčitelně nemocných. Od začátku letošního roku charitní pracovníci doprovodili 46 pacientů.