„Tohoto ocenění si velice vážím. Je pro mne i skvělou zprávou, že jsme se ocitli ve společnosti dalších dvou špičkových institucí ze Vsetína a Jičína. Děkuji všem zaměstnancům a samozřejmě našim čtenářům, věřím že nám zachovají svou přízeň,“ uvedla ředitelka šumperské knihovny Kamila Šeligová.

Hodnotitelská komise ocenila, že šumperská knihovna je důležitou součástí kulturního dění ve městě.

„V nových prostorách získala výborné podmínky pro rozšíření knihovnických služeb, zejména pro rozvoj komunitních aktivit. Nových prostor také náležitě využívá. Součástí knihovny je i venkovní prostranství, kde probíhají větší hudební a jiné akce,“ uvedl ředitel Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Roman Giebisch.

Kromě tradičních akcí, jako jsou výstavy či besedy s osobnostmi literárního světa, organizuje knihovna nové vzdělávací cykly pořadů, na kterých spolupracuje s kulturními, společenskovědními, vzdělávacími či neziskovými organizacemi.

Rozšířila se také nabídka pořadů pro mladé čtenáře. Děti v knihovně mají příležitost trávit více volného času, využívat deskové hry, hlavolamy, účastnit se literárně dramatických pásem ve volném čase v doprovodu rodičů a dalších aktivit.

„Kolektivu knihovny pod vedením ředitelky Kamily Šeligové děkuji za jejich skvěle odváděnou práci, posílám gratulaci a přeji i do budoucna hodně úspěchů a spokojené čtenáře,“ popřál knihovně starosta Tomáš Spurný.

Soutěž Knihovna roku vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pod záštitou Svazu měst a obcí ČR již pojedenácté. Akce má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění služeb. První místo letos hodnotitelská komise udělila Vsetínu, třetí skončil Jičín.