Telefonní linka je bezplatná a funguje čtyřiadvacet hodin denně. Číslo nově zřízené bezplatné telefonní linky je 800 100 661.

„Zelenou linku jsme zřídili z důvodu dalšího zkvalitnění našich služeb. Kromě objednání dopravy jsme schopni na lince pacientům zodpovědět i všechny případné dotazy, které je ohledně přepravy budou zajímat," řekl vedoucí dopravní zdravotní služby Miroslav Šamšula.

Nová linka už je plně v provozu. V případě, že si tedy budou chtít na vyšetření do šumperské nemocnice pacienti objednat zdravotnickou dopravu, mohou na bezplatné číslo kdykoliv zavolat. Připravit si ovšem musí předtím několik údajů.

„Abychom mohli v pořádku provést transport pacienta, budeme potřebovat znát jeho jméno a přesnou adresu odkud a kam se má převoz uskutečnit, včetně času vyšetření. Dále je pro nás důležitá informace, zda bude pacient přepravován vsedě nebo vleže, zda bude mít doprovod a jméno lékaře, který vystavil příkaz k transportu," objasnil Miroslav Šamšula.

Zdarma s příkazem

Transport sanitním vozidlem do Nemocnice Šumperk si mohou objednat všichni pacienti, kteří se například nemají kvůli svému zdravotnímu stavu do nemocnice jak dostat.

Pokud má pacient od lékaře příkaz ke zdravotnímu transportu, hradí dopravu sanitkou plně zdravotní pojišťovna.

Sanitní vůz si však může objednat i pacient bez příkazu. V tomto případě si dopravu hradí sám, služba je pak zpoplatněna částkou jednadvacet korun za kilometr.