Funkci ředitele územního odboru zastává plukovník Michal Harciník, který ve vedení policie v šumperské okrese působil již dříve.

Zastupováním Michala Harciníka je pověřen Libor Gisel.

Michal Harciník vystřídal dosavadního policejního ředitele Milana Pospíška, který odešel na vyšší post na policejní prezidium do Prahy.

Vedení vnější služby šéfuje Vladimír Komárek, velet bude všem uniformovaným policistům v šumperském okrese. Vedením služby kriminální policie a vyšetřování je pověřen Rostislav Brűckner.