Například jen za popelnice a svoz odpadu radnici dluží skoro 8,5 tisíce lidí, tedy zhruba každý třetí obyvatel města. Většina těchto dlužníků sice opomněla zaplatit jen v řádném termínu do konce roku a zřejmě tak záhy učiní, notorických neplatičů je ale 1800. Ti už složenky ignorují déle než tři roky a tak u nich radnice s vymáháním dluhu už začala.

„Chápu, že poplatky za popelnice si radnice účtovat musí, i když v případě početnější rodiny jsou finanční zátěží. Bohužel se také někdy s placením o nějaký měsíc opozdím. Ale na druhou stranu proč to má procházet lidem, kteří nic neplatí řadu let?," konstatovala obyvatelka Šumperka Ema Jeníčková.

„Dříve tuto agendu pro města a další instituce zajišťoval soud, ale po novele občanského zákoníku a exekutorského řádu tato povinnost soudu odpadá. Vymáhání svých pohledávek si nyní  města musí zajišťovat sama," vysvětlil mluvčí šumperského okresního soudu Milan J. Lipenský. S několika soudními vykonavateli již okresní soud rozvázal pracovní poměr, jeden z nich ale přechází do zaměstnaneckého poměru na šumperskou radnici a bude zajišťovat vymáhání městských pohledávek.

„Radnice měla dvě možnosti, jak vymáhání svých dluhů zajistit. Buď uzavřít smlouvu s exekutorskou kanceláří nebo mít pro tento účel svého pověřeného zaměstnance. První možnost by měla na  dlužníky měla velmi negativní dopad, protože exekutorské firmy si za své služby účtují velmi vysoké částky, které pak přičítají k dluhu. Díky tomu nemají to nejlepší renomé. Pokud bude exekutor zaměstnancem radnice, další poplatky kromě dluhu budou mnohem nižší," řekl tajemník šumperské radnice Petr Holub. Dodal, že výhodou nového pracovníka bude předchozí praxe u okresního soudu a tedy dobrá místní znalost. Jednoduše řečeno, bude vědět, kde a kdy si má dlužníka najít.

Radniční exekutor začne fungovat od 1. února, prokazovat se bude průkazem, zmocněním a exekučním příkazem, který vydá finanční odbor radnice.

„Bude sepisovat majetek dlužníků, který bude v případě neuhrazení dluhu prodán v dražbě. Náklady všech exekucí budou činit dvě procenta z dlužné částky, minimálně však 500 korun. Dále budou dlužníkovi účtovány hotové výdaje exekutora, které se budou odvíjet od mnoha okolností, například místa bydliště či náklady spojené s prohlídkou bytu," informovala vedoucí oddělení daní a vymáhání pohledávek šumperské radnice Pavla Snášelová.