Pokud by Šumpersko povodně zasáhly nyní ve stejném rozsahu jako nyní, kdo by pomoc koordinoval?
Těžká otázka. Tehdy krizový štáb organizoval Okresní úřad v Šumperku. Nyní jsou ve hře Město Šumperk, Krajský úřad a Hasičský záchranný sbor, obě instituce sídlící v Olomouci. Na zviditelnění si brousí zuby i různé centrální instituce. Okresní úřad tehdy koordinoval pomoc pro všechny obce ať se jednalo o pomoc při evakuaci a zásobování, později i odstraňování škod. Myslím, že by nyní koordinace ve vztahu k obcím nebyla lepší.

Jak tehdy fungovalo spojení s postiženými obcemi?
Spojení mezi obcemi a okresním krizovým štábem bylo komplikované. Pevná telefonní síť byla poškozena. Mobilní síť byla v počátečním stavu rozvoje. Na rozhledně Háj se teprve až při povodni řešilo náhradní napájení převaděče mobilů z elektrocentrály.

Sám jste velkým stoupencem občanských rádií CB, uplatnily se v roce 1997 při povodních?
Rádia CB fungovala. Tenkrát ale byly možnosti CB plně pochopeny až po povodni. Je velká škoda, že se později prostřednictvím tehdejšího okresního úřadu nepodařilo „nařízením" vybavit stanicemi všechny obecní úřady, v případě krizové situace by to byl přínos.

Okresní úřad měl tehdy k dispozici dokonce vyprošťovací tank, uplatnil se?
V zásobách civilní ochrany u okresního úřadu, bylo hodně techniky, velmi pomohly auta PV3S i elektrocentrály. Tank, který okresní úřad získal v roce 1995, byl nasazen třetí den a byl v permanenci asi dva týdny. Šlo o práce na uvolnění koryt Moravy a Desné od padlých stromů a mostů. Byla vyprošťována zapadlá technika. Část techniky potom od okresního úřadu převzala šumperská radnice, tank je stále funkční.

Co se vám při vzpomínce na rok 1997 nejvíce vybavuje?
Pozitivního. Pro mě osobně zjištění existence dobrovolnické činnosti a humanitární pomoci a z toho vyplývajících možností. A negativního ? V přípravě, plánování, organizaci a koordinaci činností v roce 2012 mám pocit, jako by povodeň před 15 lety nebyla.