Dosud mohli darovat krev jen dvakrát týdně. Důvodem rozšíření odběrových dnů u dárců krve je zvyšující se počet prvodárců.

„Naším cílem bylo zajištění pohodlí dárců, proto jsme k dosavadním odběrovým dnům v úterý a ve čtvrtek přidali ještě pondělí a středu. Pro dárce z tohoto rozšíření vyplývá především menší čekací doba na samotný odběr,“ řekla ředitelka Transfúzní služby MUDr. Marie Urbánková. Dodala, že na počátku letošního roku zaznamenalo šumperské středisko nedostatek některých skupin, a proto musely být v regionu uspořádány nábory nových dárců.

„V lednu přišlo darovat 16 prvodárců, což je velmi málo. Po zahájení náboru přišlo v únoru již 36 nových dárců a v březnu přes 50. Tento trend i nadále pokračuje, nicméně stále pociťujeme nedostatek především minusových krevních skupin,“ dodala MUDr. Marie Urbánková.

Zájemci se mohou objednávat telefonicky na číslech 583/ 333 814-15 nebo elektronickou poštou na adrese evidence.spk@tslspk.cz. K dispozici jsou také internetové stránky www.transfuznisluzba.cz.

Díky otevření nového Plazmaferetického centra byly rozšířeny také odběry plazmy (pondělí – pátek). Dárci plazmy se mohou objednávat na telefonním čísle 583/333 811.