Je to další krok k tomu, aby spolupráce obou měst nespočívala jen v oficiálních návštěvách vedení radnic, ale i v osobních kontaktech obyvatel. Podpis smlouvy se uskutečnil při návštěvě šumperské delegace na oslavách Lullusfestu, největšího badhersfeldského svátku, který má kořeny až ve středověku.

„Význam spolupráce vidím v rozvíjení vztahů mezi mladými lidmi, poznávání života v jiné evropské zemi a taky v popularizaci výuky německého jazyka na gymnáziu,“ uvedl ředitel gymnázia Milan Maceček. Smlouvu podepsal se zastupujícím ředitelem německé školy Ulrichem Eckhardtem na radnici Bad Hersfeldu.

Do budoucna obě školy plánují také výměnné stáže učitelů a pokusí se získat na výměnné pobyty finanční prostředky z grantové agentury Comenius.

Součástí Lullusfestu je tradičně i vytrvalostní běh Lulluslauf, a v šumperské výpravě byl i tým běžců vedený trenérem Květoslavem Vykydalem. Do Bad Hersfeldu jeli s nelehkým cílem obhájit v kategorii mužských týmů prvenství z loňského roku. Ani letos se v konkurenci pěti tisíc sportovců neztratili.

V žákovské kategorii zvítězila Kateřina Divišová a třetí skončila Barbora Hudečková. V kategorii mužských týmů naši atleti získali druhé místo. V kategorii jednotlivců ještě závodil Marek Procházka, který doběhl celkově na pátém místě. Celou úspěšnou skupinu přijal na radnici starosta Thomas Fehling.

Celá šumperská skupina vedená starostou Zdeňkem Brožem reprezentovala Šumperk i na festivalu Lullusfest. Šumperáci byli jen kapkou v moři šedesáti tisíc návštěvníků této velkolepé akce.

„Jako čestní hosté jsme se zúčastnili večerního průvodu městem, shromáždění občanů v ruinách kláštera a také festivalového odpoledne na náměstí Bad Hersfeldu,“ řekl Milan Maceček.