Vybrané náměty prezentují města před porotou architektů a ti vyberou záměry, které je zaujmou. Pak na ně zpracují studie.

„Přihlásili jsme do soutěže i Masarykovo náměstí u gymnázia, které je také degradováno jen na dopravní funkci. Je to rušná dopravní tepna, ale i pěší návštěvník tudy jen projde. Nemá proč se zastavit, nic ho tu nezaujme. Už při prezentaci minulý týden v Praze ale bylo jasné, že architekty v porotě víc zaujalo náměstí Svobody,“ řekla Ivana Kašparová z odboru rozvoje šumperské radnice.

Na náměstí Svobody chybí jakékoliv klidový prostor. Jediný, kdo se tady zastaví, jsou skateboardisté, kteří jezdí po mramorových plotnách někdejšího pomníku.

Přitom náměstí lemuje několik zajímavých historických budov - Obchodní akademie, což je bývalé německé gymnázium, evangelický kostel nebo půvabná secesní vila, kde je dnes domov mládeže. Stojí tu i dvě funkcionalisticky laděné budovy - hotel Grand a banka ČSOB. Záměrem je řešit celý prostor včetně části Hlavní třídy od Grandu po obchodní dům Jednoty.

„Autor studie musí především vyjasnit dopravní a urbanistické vztahy v celém území, dořešit klidový prostor pro pěší a zeleň,“ říká předseda šumperské komise architektury Jiří Valert.

Každé město, jehož námět je do soutěže Petra Parléře zařazen, musí uhradit vstupní poplatek - podle náročnosti zadání je to 40 až 50 tisíc korun. V případě, že město žádnou studii neobdrží, se mu poplatek vrací. Studie tedy není zadarmo, ale její zadání přímo některé architektonické kanceláři by vyšlo mnohem dráž.

Pokud radnice skutečně studii získá, náměstí Svobody by podle ní mohlo prodělat proměnu do roku 2014. Všechno bude záležet na penězích.