O tom, které silnice druhých a třetích tříd a mosty v Olomouckém kraji se letos budou rekonstruovat, rozhodovali v minulém týdnu krajští zastupitelé.

Na schváleném seznamu akcií spolufinancovaných Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) je za Olomoucko například druhá etapa průtahu obcí Skrbeň, průtah Dlouhou Loučkou nebo silnice z Uničova do Troubelic.

Na Prostějovsku se bude opravovat průtah přes Určice, silnice z Kostelce na Hané přes Lešany, Zdětín a Ptení.

Více peněz do lepších cest

Hejtmanství v letošním roce investuje do oprav silnic druhé a třetí třídy několik stovek milionů korun. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury může kraj získat až 367 milionů.

„Minulý rok bylo pro Olomoucký kraj určeno z fondu SFDI 244 miliónů korun, pro letošek jde o výrazný nárůst,“ konstatoval krajský radní pro dopravu Michal Zácha.

Investovat se bude také do oprav mostů v Mariánském Údolí, Troubelicích, Bystročicích, Grygově, Medlově, Bělkovicích, Čechách pod Kosířem, Kunzově, Čelechovicích, Velkých Kuněticích nebo Ondřejovicích.

„Kromě peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury se na opravách silnic podstatnou měrou podílí i rozpočet Olomouckého kraje. Další stovky milionů jdou na údržbu vozovek prostřednictvím Správy silnic Olomouckého kraje,“ dodal Michal Zácha.

Seznam oprav spolufinancovaných ze SFDI v roce 2023 

Silnice

III/4353 Kocanda - Blatec

III/4466 Skrbeň – průtah, II. etapa

II/449, III/4451, III/44419 Dlouhá Loučka - průtah

III/31548 Uničov – Troubelice 

III/37766, III/37762, III/37772, III/4332 Určice - průtah

II/437 Týn nad Bečvou – ul. Lipnická, Záhorská

III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín - Ptení

III/03557 Lipník nad Bečvou – ul. Nádražní, Dr. Brzobohatého

III/4441, III4442 Moravičany

Mosty

most ev. č. 444-013 Medlov

most ev. č. 31548-5 Troubelice

most ev. č. 44437-1 Bělkovice

most ev. č. 44318-1 Mariánské Údolí

most ev. č. 5704-1 Bystročice

most ev. č. 4353-8 Grygov

most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem

most ev. č. 44023-1 Kunzov

most ev. č. 36638-2 Čelechovice

most ev. č. 456-010 Velké Kunětice

most ev. č. 457-031 Ondřejovice