Ministerstvo kultury na návrh památkářů rozhodlo, že památkovou ochranu dostane kostel svatého Jana Křtitele v Herolticích u Štítů, včetně zařízení interiéru.

„Empírový kostel z roku 1818 je v regionu ojedinělý. Má působivou secesní dostavbu a cennou vnitřní výzdobu. Navíc je pohledovou dominantou celé oblasti a dotváří panorama podhůří Suchého vrchu na historické hranici Čech a Moravy,“ zdůvodnila návrh Lucie Drábková z Národního památkového ústavu v Olomouci.

V seznamu se tedy objeví svatostánek samostatně i hlavní a boční oltář, kazatelna, křtitelnice a zpovědnice, lavice a obrazová a sochařská výzdoba interiéru. Památkou se stal i kamenný kříž z první poloviny 19. století před kostelem.

Svatostánek čeká letos velká rekonstrukce. V první fázi dostane novou střechu, na kterou se místo plechu a eternitu vrátí původní dřevěný šindel.

Práce si vyžádají jeden a půl milionu korun. Pomoci by měla vedle města i dotace kraje a také sbírka.

Ta bude pokračovat až do 28. června, kdy ji uzavře setkání na pomyslné česko-moravské hranici. Sbírka má na kontě zatím 251 tisíc korun a významně do ní přispěli i bývalí němečtí krajané z různých koutů světa.

Seznam památek okresu nově doplní kříž s Bolestnou Pannou Marií z roku 1828 ve Zborově. Sousoší stojí na západní straně obce poblíž hlavní silnice.

„Je to velice kvalitní lidové kamenické dílo se zbytky původní polychromie a s českými nápisy. Dokládá dobové výtvarné a náboženské cítění místních obyvatel,“ uvedla Drábková.

Do třetice a nejnověji se do seznamu památek dostala barokní kontribuční sýpka v zábřežském Krumpachu. Město ji v loňském roce prodalo Spolku pro záchranu dědictví historie, který chce v netradičních interiérech, plných dřevěných sloupů a trámů, vybudovat muzeum veteránů.