Dění okolo větrníků v Maletíně provázel nezájem veřejnosti. „Uspořádali jsme anketu, ale lidé neměli zájem se k tomuto tématu vyjadřovat,“ řekl místostarosta Petr Pospěch.

„Jako obec výstavbu podporujeme. Jednak souhlasíme s myšlenkou ekologické energie, jednak se v blízkosti elektrárny bude pravděpodobně nacházet plánovaná rychlostní silnice z Hradce Králové do Mohelnice. Točící se lopatky elektráren budou maličkostí oproti tisícům aut, která tudy projedou,“ doplnil Pospěch. Naopak zamítavý postoj veřejnosti byl důvodem pro zastavení příprav vybudování farmy o několik kilometrů dál. Obyvatelé Studené Loučky záměr odmítli v místním referendu.

„V současnosti je situace na mrtvém bodě, přesto si necháváme zpracovávat dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí. Od projektu bychom neradi odstupovali,“ řekl investor Tomáš Mádr. Přibližně devadesátimetrový stožár by měl vyrůst na úbočí Michalova vrchu poblíž silnice spojující Jedlí a Drozdov. „Projekt se nachází ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, takže zatím není nic rozhodnuto. Samotná stavba elektrárny trvá tři až čtyři měsíce, ale časový harmonogram závisí na mnoha faktorech,“ sdělil investor stavby František Večeř. Poslední z elektráren je naplánovaná poblíž Písařova. „Pokud vše dobře půjde, měla by stát na podzim příštího roku,“ řekl podnikatel Jindřich Šimon.