Důvodem je změna vlastnických poměrů, výrobní program ale zůstal stejný.

„Ve skutečnosti nastala změna mnohem dříve, než se vyměnilo samotné logo. Mateřská společnost šumperského výrobního závodu EPCOS AG Mnichov se už 1. října 2009 sloučila s částí společnosti TDK, která se zabývá výrobou stejného typu výrobků. Akvizicí vznikla nová firma TDK – EPC Corporation Japonsko, která je součástí nadnárodního koncernu TDK a je stoprocentním vlastníkem šumperské firmy Epcos, společnosti s ručením omezeným,“ vysvětlil změnu generální ředitel Epcosu Jiří Fibigr.

Všechny výrobky jsou dál opatřeny původním logem a v obchodním rejstříku figuruje Epcos pod původním názvem. Ten je společně s logem TDK uveden na všech úředních dokumentech, propagačních materiálech, dopisech nebo vizitkách.

Firma nadále vyrábí feritová jádra a keramické pozistory, které najdeme v elektronických přístrojích všude kolem nás.

„Změnila se ale strategie firmy, která teď klade důraz na výzkum a vývoj. Ten je pro TDK prioritní. Obnovuje se vývojová laboratoř materiálů, jejíž činnost byla v roce 2006 pozastavena,“ uvedl Jiří Fibigr.

Minulé dva roky byly pro firmu Epcos ekonomicky úspěšné, výroba jela zejména díky zdravému vývoji sousední německé ekonomiky naplno. Letos se kvůli pravděpodobné recesi v Evropě původně plánovaný růst výroby nedá očekávat.

„Naše příslušnost k nadnárodní skupině TDK nám ale dává předpoklady k finanční stabilitě a jisté budoucnosti,“ naznačuje optimistickou vizi generální ředitel.

Firma Epcos dnes zaměstnává 870 kmenových a přibližně 80 agenturních zaměstnanců, což je stav, který trvá od roku 2010.

„Poptávka po zaměstnání v naší firmě dlouhodobě převyšuje nabídku, momentálně máme stavy naplněny. Při výběrových řízeních pociťujeme nedostatek uchazečů s technickým vzděláním, problémem je také neznalost cizího jazyka. Proto některé vyšší pozice musíme obsazovat i uchazeči ze sousedních regionů,“ uvedl vedoucí personalistiky firmy Jiří Panák.