„Zkušební provoz běží již přes měsíc a lze ho vyhodnotit, jako velmi efektivní. Na služby kanceláře si již zvykli především právníci, ale bude znamenat i velký přínos pro veřejnost. Dříve totiž bylo kvůli různým úkonům i informacím nutné kontaktovat jednotlivá soudní oddělení, což bylo často zdlouhavé a pro řadu pracovníků soudu to znamenalo zátěž,“ vysvětlil mluvčí šumperského okresního soudu Michal Renda.

Od zahájení provozu nové kanceláře tedy již není možné navštěvovat soudní oddělení s žádostmi o informace týkajících řízení u šumperského soudu, zajišťování spisů k nastudování či pořizování výpisů, opisů a fotokopií. To vše nyní zajišťuje samostatná kancelář v přízemí.

„Z důvodu zrychlení vyřizování žádostí je vhodné objednat si nahlížení do spisu telefonicky, e-mailem nebo osobně v informační kanceláři a to nejpozději den před plánovaným nahlížením do spisů,“ dodal mluvčí soudu.

Telefonní spojení na informační kancelář je 583/313 919, kontaktní e-mail je info@osoud.sup.justice.cz.

Informační kancelář je otevřena od pondělí do pátku od 7.30 do 11.15 hodin, odpoledne od 12 do 15 hodin. Ve čtvrtek je provoz prodloužen do 16 hodin, v pátek končí ve 14 hodin.