„O některé obory je velký zájem, například dobře jsou obsazeny ročníky obráběčů kovů, což je nyní velmi žádaná profese. Hodně dětí má také zájem o výuční list v oboru kadeřník," vysvětlil pedagog František Kašík.

Poměrně nový zajímavý tříletý obor, který se otevírá od příštího školního roku, je elektromechanik pro zařízení a přístroje.

V republice je pouze několik míst, kde je možné toto vzdělání získat.

„O opravy klimatizací či chladírenských zařízení je ze strany zákazníků poptávka," dodal František Kašík.

Střední škola železniční, technická a služeb vznikla sloučením učiliště v ulici Gen. Krátkého a takzvaného Zámečku.

Vzdělání škola nyní poskytuje zhruba osmi stovkám studentů a učnů. Na řadě oborů si výuční list lze doplnit maturitou.