Stavba kanalizace v rozlehlých katastrech jesenických obcí vyžaduje investici často převyšující sto milionů korun. Podle pravidel, kdy po rozpočítání nesmějí náklady na kanalizaci přesáhnout sto tisíc korun na občana, nemá řada obcí vůbec šanci dosáhnout na dotaci.

V podobné situaci jsou i Velké Kunětice, kde by kanalizace stála nejméně devadesát milionů korun. Při šesti stech obyvatelích se dostávají v nákladech na sto padesát tisíc na občana a ztrácejí tak šanci ucházet se o podporu.

„Ale i kdybychom mohli o dotace žádat, přece po nás nemůže stát chtít, abychom postavili kanalizaci za sto milionů a s rozpočtem čtyři a půl miliony korun se při dofinancování zadlužili a dvacet let živořili,“ prohlásil rozzlobeně starosta Velkých Kunětic Jiří Neumann (nez.).

Spolu se sousedními Supíkovicemi proto začali hledat jinou cestu. Obce na polské straně hranice totiž nemají pitnou vodu. Domácnosti jsou odkázané na studny. Přitom Supíkovice mají dostatečně vydatný zdroj. Severní sousedé zase mají kanalizaci i čistírnu odpadních vod a další velká se má stavět v nedaleké Nyse.

„Začali jsme proto jednat o tom, že bychom jim dodávali pitnou vodu a oni od nás brali splašky. Nákladově by se investice měly vyrovnat. Navíc si myslím, že na tuto akci bychom v rámci přeshraniční spolupráce lépe sehnali prostředky. Jen musíme zjistit, jestli tuto spolupráci umožňuje legislativa,“ řekl Neumann.

Velké Kunětice by tento projekt přivítaly. Podle územního plánu je jediným možným místem, kde by mohla stát čistírna odpadních vod, prostranství v parčíku u kulturního domu těsně u hranice s Polskem. „To si vůbec neumím představit, že bychom zde něco podobného postavili,“ podotkl Neumann.

Supíkovice se oproti Velkým Kuněticím drží stranou. „Vodou zásobujeme Kunětice a mohli bychom i Polsko, ale stavba kanalizace je něco jiného. Určitě se to jednou bude muset řešit, ale teď o tom minimálně dva roky nebudeme uvažovat. Musíme řešit školu, dopravu a další problémy,“ prohlásil supíkovický starosta Vlastimil Hoza (nez.).