„Pro Zábřeh je odkanalizování místní části Václavov a zavedení vodovodu jednou z priorit, o těchto investicích se hovoří desítky let. Finanční spoluúčast města ve výši čtyřicet milionů korun plánujeme rozložit do dvou let, následující roky nás čekají opravy povrchů,“ sdělil starosta Zábřeha a člen představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) František John.

Celý projekt se skládá z několika částí, které jsou vzájemně podmíněny a provázány. Svědčí o tom například skutečnost, že čistírna odpadních vod ve Václavově bude sloužit ze dvou třetin pro obyvatele Svébohova.

Zhruba čtyřicetimilionový podíl Zábřeh poskytne společnosti VHZ. V ní má Zábřeh majetkový podíl a tato společnost je hlavním nositelem projektu ve Václavově. Vybudování kanalizace zde vyjde na 37 milionů korun, čistírny na devatenáct milionů. Dalších třicet milionů si vyžádá položení vodovodu. Dotace činí třicet milionů korun, část nákladů uhradí společnost VHZ.

V případě Svébohova buduje kanalizaci obec. Ta proinvestuje 57 milionů korun, dotace činí 27 milionů. „Máme vysoutěženého zhotovitele stavby, který je po odsouhlasení václavovské části ze strany poskytovatele dotace připraven zahájit práce,“ uvedla starostka Svébohova Martina Šťastná.

Nyní musí ještě VHZ získat rozhodnutí o přidělení dotací ze strany Státního fondu životního prostředí. Představenstvo firmy rovněž musí celý projekt schválit. Následně mohou začít stavební práce, které potrvají od letošního podzimu do příštího roku.