Největší částku, téměř milion a osm set tisíc korun, získá jesenické sdružení Zahrada 2000.

„Máme připravený projekt, který řeší bydlení a podporu zaměstnání našich uživatelů. Jsou to především lidé s chronickým duševním onemocněním. Chceme upravit a rekonstruovat chráněný byt, který bude sloužit třem osobám. Peníze pomohou upravit a dovybavit chráněné dílny, kde najdou nově práci tři naši klienti,“ řekl ředitel sociálně-rehabilitačního centra Zahrada 2000 Stanislav Turek.

Více než milion dvě stě tisíc korun poputuje občanskému sdružení Darmoděj, které se věnuje zejména protidrogové problematice. Za získané peníze hodlá zkvalitnit terénní služby prostřednictvím takzvané sociální ambulance.

Téměř devíti sty tisíci korunami nadace podpoří občanské sdružení Ryzáček zabývající se hippoterapií. Zbývajících tři sta padesát tisíc korun získá občanské sdružení Setkávání, které je využije na rekonstrukci kuchyně a vytápění komunitního domu.

„Velká část projektů, které jsme posuzovali, nebyla dostatečně obsahově i formálně zpracována. Na druhé straně musím říct že ty, které jsme vybrali k podpoře, byly velmi kvalitní, uvedl František Brückner z nadace Partnerství.