„Stavba jde maximální rychlostí, pokud teploty neklesnou pod pět stupňů pod nulou, můžeme pracovat," uvedl manažer projektu rekonstrukce kanalizace Aleš Miketa.

Dodal, že se objevily problémy, které se nedaly předvídat. „V Temenické ulici je přeložka kabelu vysokého napětí, na které jsem se společností ČEZ nebyli schopní domluvit. Ve Vančurově ulici práce brzdí přeložka plynovodu, který se nachází v jiném místě, než bylo zakresleno," vysvětlil Aleš Miketa.

Rekonstrukce kanalizace ve Vančurově ulici by měla skončit v půlce března, ale v Temenické ulici se bude pracovat do června. V ulicích Sluneční a Pod senovou výměna odpadního potrubí začne v lednu.

Projekt Zlepšení kvality vod horního Pomoraví II se týká celého šumperského okresu. Kromě výměny kanalizačních sítí o délce jednadvacet kilometrů přibude dalších šedesát kilometrů nových rozvodů. Dílo přijde na 1,6 miliardy korun, z toho 1,2 miliardy představuje dotace z evropských peněz. Investorem je akciová společnost Vodohospodářská zařízení. Nejmenší podíl stavebních prací připadá na Šumperk. Jedná se o čtrnáct ulic, v nichž se pokládají dva kilometry nové kanalizace a opravují se stávají sítě v délce 2,23 kilometru.