Mimořádné opatření se kromě Postřelmova týká také Sudkova, Brníčka, Dlouhomilova, Strupšína, Lesnice a Kolšova. Právě ve vzorku, který byl odebrán v poslední jmenované vesnici, mikrobiologický rozbor nevyšel.

„Protože voda pro všechny obce běží ze stejného vodojemu a Kolšov je na hlavní trase, pro jistotu jsme vydali upozornění. Je to preventivní opatření. Nyní nevíme, jestli je to závada v celém systému, jen na konkrétní přípojce nebo vznikla při odebrání vzorku. Podle toho, jak dopadnou opakované rozbory, budeme věc řešit dál,“ řekl Dušan Kozlanský z firmy Hájek - Kozlanský, která vodovodní soustavu provozuje.

Každý měsíc laboratoř zkoumá vzorky z přímo vrtu, z úpravny a v jedné z obcí zapojené do systému. Předchozí testy nenaznačovaly, že by mohl problém vzniknout. Provozovatel už nechal vyčistit hlavní vodojem a odebrat kontrolní vzorky i z dalších míst soustavy. Výsledky by měly být známy v řádu dní.

Jak mimořádné opatření ovlivnilo život obyvatel v dotčených vesnicích?
A co mohlo problém způsobit?
Celou reportáž si přečtete v pátečním tištěném vydání Šumperského a jesenického deníku. Deník si můžete předplatit v tištěné nebo kompletní elektronické podobě na www.mojepredplatne.cz.