„Rodiny však přišly o mnohem víc. Jedna ztratila milovaného člověka, druhou boj nejen s časem čeká. Žádné peníze nenahradí lidský život ani nenavrátí zdraví, ale rodinám pomohou v nejtěžších chvílích,“ uvádí Základní organizace odborového sdružení hasičů Šumperk, která ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje sbírku pořádá.

Lidé mohou rodinám přispívat prostřednictvím veřejné sbírky. Pro tento účel byly zřízeny dva transparentní účty. Na konto 285529660/ 0300 mohou přispívat lidé na pomoc rodině zemřelého hasiče. Na účet 285529759/ 0300 rodině jeho těžce zraněného kolegy.

Sbírka se koná na celém území republiky do konce listopadu.